Kapitel 6

Kapitel 6

Her lige på den anden side af jul og et nytår til 2014 vil jeg lægge endnu et afsnit til føljetonen.
Mit arbejde er stadig delt i mellem det sundhedsvidenskabelige arbejde, hvor jeg har to gode opgaver, det pædagogisk-psykologiske område, hvor jeg for så vidt fortsætter i sporet fra det jeg har arbejdet med siden jeg begyndte på Jonstrup Seminarium i 1965 og redaktions- og forfatterarbejde.

Det sundhedsfaglige spor
Jeg hører stadig til som 30% professor på Nordic School of Public Health (NHV) i Gøteborg og fortsætter der året ud, som så også bliver det sidste år på denne pionerinstitution indenfor folkesundsvidenskab i Norden, idet skolen drejer nøglen om og lukkes ned ved årsskiftet 14/15.
Det er Nordisk Ministerråd, som har besluttet af lukke skolen. Begrundelserne fra rådet varierer, men den mest substantielle er, at der nu findes gode tilbud både på kandidat- og ph.d.-niveau i alle de nordiske lande og derfor behøver den institution, som var den første med master- og doktorantforløb i Norden ikke mere at løfte opgaven.
Denne begrundelse var imidlertid næppe blevet brugt, hvis der ikke havde vist sig tilpas meget bøvl med at få en af de nordiske landes akkrediteringsinstitutioner til at fortage en akkreditering af vores uddannelser.
Fordi NHV er overnational kunne ingen af de nationale institutioner påtage sig opgaven?
Ja man tager sig til hovedet. Det havde vel bare handlet om en besked fra en af de nordiske landes statsministre for at opgaven var blevet taget op?
Nu forsvinder NHV. Det er på det folkesundsvidenskabelige uddannelsesmæssige område ikke det store tab, fordi opgaverne i området er overtaget af mange universiteter i Norden, men det er, på det netværksmæssige forskningskoordineringsområde og på det nordiske samarbejdsområde inden for folkesundsvidenskab, et stort tab.
NHV har været en nordisk integrerende og tværfaglige institution for studerende og forskere i Norden, og så har institutionen været brobygger på substantielle områder i forhold til forskning, politikudvikling og nordisk inspiration på de folkesundhedspolitiske områder.
På NHV arbejder vi nu med at gøre så mange af vores masterstuderende færdige og med at hjælpe vores doktorandstuderende til fornuftig overgang til andre universiteter, så de kan afslutte deres studier der.
I øvrigt er det lidt underligt at skulle slutte sin akademiske karrierer med at slukke og lukke en lille universitetsinstitution. At skrive det bragte mig til at tænke tilbage på de institutioner jeg i mit professionelle liv har været tilknyttet. For at evaluere på hvordan det faktisk var gået med dem. Når jeg talte op, var følgende institutioner blevet nedlagt: Egelundsskole i Albertlund, Statsseminariet på Emdrupborg, Danmarks Lærerhøjskole, Danmarks Pædagogiske Universitet og Learning Lab på Copenhagen Business School.
Nedlagt i forlængelse af eller mens jeg var ansat!
Om det er udtryk for en speciel destruktiv kraft fra mig, eller mere er udtryk for en periode i historien, hvor institutioner og ansatte i særlig høj grad har været fusionsramte, er ikke helt til at vide?
I øvrigt har den forskningsprojekt, som jeg sammen med Ina Borup har haft gang i om læringssyn i folkesundsvidenskabelige forskning afstedkommet sin første artikel: Health Promotion in a Learning Perspective: Construction of a Pragmatic Matrix to Investigate Viewpoints on Learning, Motivation and Reflection in Scientific Health Promotion Articles: Ina Borup & Mads Hermansen in: JOURNAL OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR TEACHER EDUCATION Volume 17, Number 2 (p.21-29) (www.isfte.org)
Arbejdet i Den Nationale sundheds Videnskabsetiske Komité (DNVK) har været en udfordring i feltet mellem det juridiske og etiske. Specielt har arbejdet med opstilling af etiske spilleregler i forskningsprojekter, hvor man anvender Next generation sequencing genomtest været det.
Ikke mindst i lyset af at de stadig mere omfattende genomregistreringer på sigt i biobanker og registre, vil gøre det mere og mere illusorisk at kunne opretholde en egentlig personanonymitet. Metadataproblematikken og overvågning, som vi smerteligt har været vidne til i forhold Edward Snowdens wissel blowning af NSA verdensomspændende overvågning af e-mail, telefon og anden elektronisk kommunikation, kan meget snart få en pendant, når der er samlet så mange genomregistreringer, at man ikke mere vil kunne forblive anonym, selv om man ønsker det.
Ens genom er unikt, og selv om forskere ikke har adgang til personoplysninger, skal der bare en anden vævsprøve til fx fra lægeklinikken for at kunne personidentificere.
Fremskridt i den lægevidenskabelige forskning med identifikation af genmateriale fra mange mennesker, kan således få uoverskuelige konsekvenser for rettigheder og muligheder.
Mulighederne er naturligvis mangfoldige fx til at skræddersy medicin og behandling til ens genprofil, men det kan også komme til at intimidere ens ret fx i forhold til livsforsikring uden genprofil eller ret til at afstå fra at få information om mutationer i eget genom.

Det pædagogisk-psykologiske spor
I den hjemlige garagekonsulentvirksomhed har aktiviteterne være rundt i mange sammenhænge.
I Horsens Ungdomsskole er jeg sammen med skoleleder Nina Nielsen og medarbejderne ved at lægge sidste hånd på vores projekt om, at gøre undervisningsgrundlaget på skolen narrativt. Det har været et godt projekt, som man kan få lejlighed til at tage ved lære af, når de tekster, som er skrevet, er redigeret færdig. Der vil komme link til dette her på siden.
På Professionshøjskolen Metropol arbejder jeg i tiden sammen med Institut for Forvaltning og Ledelse om undervisningsudvikling. Et meget interessant projekt, hvor vi både prøver udfordringer i forhold til konkrete medarbejderinitierede projekter og på vigtige temaer for professionalisering af undervisning fx udspændtheden mellem læringsmålsformulering og feedback.
Folkeskolereformen nærmer sig sin ikraftstrædelsesdato.
Kommunerens Landsforening har været meget aktiv i kursusaktivitet overfor landets skoleledelser. Man har valgt storkonceptet, hvor rigtig mange har været igennem samme kursusforløb, hvori har indgået en række videoer optaget med nøglepersoner fra forskning, administration og undervisning. Jeg har således også bidraget med en stump film, hvor jeg fortæller om 3F modellen, som beskriver de tre faser i god undervisning, som jeg også har beskrevet i Spilleregler i klassen (Akademisk 2011).
Faserne er Forforståelsesfortykning (der hvor man målsætter, forbinder med hvad man i øvrigt allerede ved, identificerer de metoder som skal bruges og de kilder som skal undersøges).
Fordybelse (der hvor man øver sig, træner, bliver instrueret, opsøger information, beskriver det man har lavet, konkluderer m.v.)
Feedback (hvor man evaluerer på målopfyldelse, præsenterer for hinanden, diskuterer resultaterne og eventuelt sætter nye mål). Videoen kan se på: www.kl.dk/folkeskolereformen under overskriften ”Afholdte arrangementer”. Og på You Tube, hvor der i øvrigt ligger andre vidoer, som jeg har deltaget i: http://www.youtube.com/watch?v=GWLf8xgSoH0
På det konkrete folkeskolereformområde er jeg konsulent for personale og ledelse på Tjørnegårdsskolen i Gentofte i forhold til deres forberedelsesarbejde med folkeskolereformen. Et arbejde vi afslutter ved sommerferien.
En lang række institutioner, kommuner og skoler har endvidere bedt mig om at holde oplæg indenfor temaer om undervisning og læring med omegn, fx Solrød Kommune, Jammerbugt kommune, Odsherred Kommune, Kommunerens Landsforening, Metropol, Faxe kommune, UU-vejledningen i Køge, SoSu skolen på Fyn og i Åbenrå, Langeland kommune, Svendborg kommune m.fl.

Redaktions- og forfattersporet
Jeg er tilknyttet ’Forlaget Samfundslitteratur’, som konsulent for lærebogsmateriale til det pædagogisk psykologiske område.
Hvis du læser denne tekst og har tanker om tekster til fagbøger eller artikler indenfor dette område, er du meget velkommen til at kontakte mig for en snak pr. mail eller telefon.
På mit eget fagbogsområde har jeg skrevet en artikel til Unge Pædagoger, som kommer i det nye år.
Endvidere har jeg skrevet en artikel: ’Den gode læring- og motivasjonens betydning’ til en bog til den norske læreruddannelse. Den redigeres af mine gode venner og kolleger professor Tom Tiller og professor May Britt Postholm, og den bliver udgivet på Cappelen Dam Akademisk Forlag i Oslo i år.
Endelig kan jeg nævne, at jeg har skrevet, som jeg drillende siger til mine børn og venner, 1. bind (af 24) af mine faglige erindringer.
Det bliver nu nok kun til 1. bind.
Den har titlen: ’Så det… Om liv fagligt fortolket og fortællingsforvansket af Mads Hermansen’.
Manus er færdigt, og jeg arbejder for øjeblikket på at få den udgivet.
Jeg glæder mig meget til at få den ud.
Jeg vender tilbage.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.