Første afsnit

Så kommer den!

Teksten om det, der er sket, det der kommer til at ske, og det der måske kommer til at ske.

Teksten er også min første i en række, som jævnligt bliver ajourført fremover.

Teksten er også den første til en mere aktiv hjemmeside, hvor der vil være mulighed for at indgå i dialog med mig og andre om de forhold, som eksponeres.

Teksten præsenteres i en ny ramme (under opbygning) og er dermed også eksponering af Jussi Hermansens arbejde med hjemmesiden www.pixel-kom.dk Han har ansvar for den progredierende opsætning og layout, lad os så se om jeg kan fylde den ud?

Men til sagen: Nu er jeg endnu engang kommet dertil i mit liv (privilegeret), at jeg kan se tilbage på noget, jeg i store stræk har været meget tilfreds med. Samtidig med det ser jeg en fremtid i øjnene, men med mere af den bæven, som livet har givet mere og mere anledning til efterhånden, som det er skredet frem. Gode opgaver og praksis i mere teoretiske såvel som jordstrygende registre, har fyldt ud, ærgret og frydet, og nu hvor jeg har besluttet at holde op på CBS, skal jeg så til endnu engang at omkalfatre, så der fortsat er gode meningsfyldte opgaver og fylde i det, der sker.

Det er i denne sammenhæng dette første afsnit i føljetonen skal ses. Formålet er altså at informere og muliggøre kontakt med mennesker om samarbejde, men også om muligt at sætte relevante punkter på dagsorden til diskussion af udvikling, læring, historiefortælling i undervisning og organisationer.

Så lidt om det hele, og først om situationen og beslutningerne:

Jeg slutter mit ansættelsesforhold på CBS d. 1. september 2011. Den 25. august laver jeg et heldags åbent seminar om læring, undervisning og udvikling, hvor jeg også vil holde min afskedsforelæsning. Jeg har allerede entreret med gode folk, som har lovet at deltage med faglige og underholdende indlæg på dagen: Tom Tiller fra Tromsø, Peter Jarvis fra Surrey, Frank Barrett fra Californien og Andreas Bennetzen fra Danmark. Jeg er meget forventningsfuld og tror dagen bliver et brag af en oplevelse og udfordring.

Her på min hjemmeside og på CBS’s www.cbs.dk vil der naturligvis blive beskrevet og inviteret, når vi kommer lidt længere hen mod august 2011.

Efter august 2011 vil min tilknytning til CBS være baseret på konkret aftaler, fx om målrettet deltagelse i forskningsprojekter og vejledning af studerende. Mine forpligtelser i forhold til de ph.d.-studerende, jeg er vejleder for, bliver naturligvis videreført.

Min virksomhed som professor på NHV (Nordiska högskolan för folkehälsovordsvetenskab i Göteborg) regner jeg med at videreføre de næste 5 år www.nhv.se

Jeg regner også med i en rum tid fremover at fortsætte på Akademisk forlag som ekstern konsulent på ’Professionsserien’ www.akademisk.dk

At jeg stopper min virksomhed på CBS vil alt andet lige medføre, at jeg får mere luft i mit tidsbudget. Det vil jeg bruge til at tykne min konsulentvirksomhed. Heldigvis har jeg igennem de sidste 20 år har haft tid til også at vedligeholde den i et vist omfang, men nu kan jeg bruge mere tid og energi.

Igennem de sidste 2 år har jeg fx været involveret i følgende projektet:

  1. Ekstern konsulent og følgegruppemedlem for KL’s projekt Partnerskab for Folkeskolen www.kl.dk
  2. Skoleudvikling og historiefortælling i Hedensted kommune www.hedensted.dk & www.folkeskolen.dk
  3. Ledelsesudvikling i Egedal kommune
  4. Sammen med professor Svend Kreiner fra KU har jeg foretaget en mere dybgående statistisk analyse af Københavnerbarometeret for 2009 www.bufnet.kk.dk/Skole/…/
  5. I Personalestyrelsen regi været involveret i planlægning og afvikling af HR karriere programmet www.perst.dk

KL projektet har medført, at jeg har været på foredragsturne om temaerne: læringsledelse, hvad virker i undervisning og spilleregler i skolen. Temaerne har taget udgangspunkt i det af Rockwoolfonden sponsorerede forskningsprojekt Dansk Skolekultur www.samfundslitteratur.dk, som jeg ledede fra 2003-07 og det har faktisk i sig selv medført, at jeg endnu engang har fået produceret en bog, som er sprunget ud af det, jeg kalder undervisningsbaseret forskning, hvor det at skulle forberede undervisning medfører så meget systematiserings og ordningsarbejde, at det udkrystalliserer sig i teori- og begrebsordninger. Bogen: Spilleregler i klassen – om læringsledelse i teori og praksis udkommer d. 19. august i år og bliver udgivet på Akademisk forlag www.akademisk.dk. Jeg præsenterer bogen på CBS d. 19. august med en forelæsning og en reception (se tilmelding nedenfor).

Projektet i Hedensted var orienteret mod skoleudvikling. Kommunens organisering af udviklingstemaer og identifikation af tegn på, at der var ændret i praksis på skolerne, var del af projektet, men ikke mindst den del som handlede om produktion af bogen: Den gode undervisning – fortællinger fra Hedensted kommune (2009) blev et scoop. Bogen handler om noget så almindeligt som god undervisning i den mere upåagtede del af registret, og derfor netop værd at kaste lys ind over. Bogen blev udleveret gratis fra kommunen. Teksten kan downloades fra www.hedensted.dk og fra www.folkeskolens.dk

Ledelsesudviklingen i Egedal kommune har været afviklet i det skoleår, som netop nu er afsluttet. Samtlige ledelsesteam på skolerne har igennem et forløb, som tog sin begyndelse i august, været igennem en række overvejelser, planlægninger og afprøvninger af selvvalgte aspekter af kommunens værdigrundlag. Min funktion var i høj grad at være rammesætter, coach i forhold til proces og indhold og tovholder på forløbet. Min erfaring (som det er min opfattelse deles af skolecentret og de enkelte ledelsesteam) er, at projektet bl.a. viste, at man rigtig rammesat kan facilitere en frugtbar udvikling selv om det konsulentmæssige tidsforbrug er relativ lavt.

Københavns kommune har igennem en række år med spørgeskema fået holdninger og opfattelser fra elever fra 4. til 9. klasse. Hvert år har forvaltningen opgjort svarene og udgivet en rapport, som har været offentliggjort i en fælles generaliseret udgave. Målrettet den enkelte skole har der været udsendt en rapport om de specifikke forhold netop på den skole. Opgørelserne i Københavnerbarometret har været summerende og sammenlignende fra år til år, og har berettiget været omgærdet af stor interesse (ca. 12.500 elever deltager). Imidlertid var man i kommunen interesseret i at få fat i sammenhænge mellem de forskellige forhold, som der blev spurgt til. Det har Svend Kreiner og jeg så arbejdet med igennem en multivariat analyse af datamaterialet. Det offentliggøres nu i august måned og Svend Kreiner og jeg afholder et åbent forskningsseminar på CBS d. 15. sep. om eftermiddage, hvor vi fortæller om analyser og fund (følg med på CBS’s hjemmeside eller her på siden for oplysninger om tilmelding).

I Personalestyrelsen har jeg sammen med andre gode folk været involveret i udvikling af programmet HR karriere, som er et tilbud til ansatte i staten (og delvis i regioner og kommuner) om videreuddannelse til HR. Specielt har min del af programmet været orienteret mod identitetsarbejde i skift fra sagsbehandling til konsulentvirksomhed, læreprocesser og historiefortælling som udviklingsmetode.

Jeg har derudover været involveret i mange små og mellemstore projekter med foredrag og pædagogiske dage og har for øjeblikket gang i et udviklingsprojekt med coaching af et ledelsesteam. Jeg er ved at evaluere på projektet og kommer tilbage med erfaringer, koncept og økonomiske ramme.

Hvis nogen vil undersøge mulige rammer for og indhold i samarbejdsprojekter, som ligger indenfor de områder, hvor jeg har oparbejdet erfaring, er kontakt velkommen. Enhver forhandling er omkostningsfrie indtil vi har formaliseret en aftale.

Jeg kan nås både på mail og på telefon.

Og så til det mere debatterende:

I den ovenfor omtalte multivariate undersøgelse af Københavnerbarometret skriver Svend Kreiner og jeg i indledningen:

 

Analysen vise med stor kraft, at noget har større betydning end andet for trivsel, udbytte af undervisning og glæde ved skolen, men undersøgelsen viser også, at selv tilsyneladende ret ubetydelige faktorer (fx hvor man spiser sin mad) har betydning. Eller sagt på en anden måde. Alt hænger samme med alt.

Det opmuntrende i dette budskab er, at lige meget hvor man begynder at forbedre i forhold de identificerede sammenhænge, vil det kunne igangsætte gode og måske endog selvforstærkende cirkler af udvikling. Det måske også opmuntrende er at alle mirakelkure for skolen, hvor man tror, at man kan udpeget et enkelt aspekt og alene ved at gøre noget ved det, kan løse alle problemerne, for altid må være manet i jorden. For altid burde den slags shortcut herfra være dømt ude som uvederhæftige og dumsmarte i forhold til udvikling af skolen.” (p.1)

  • Når det nu er komplekst og sammenhængende, det der foregår i skolen (og det har vi jo grundlæggende vidst hele tiden), hvordan får vi så transformeret diskussionen fra ekspert- og politiker-tågehorns-fremhævelse af enkelt forholds altafgørende betydning til en mere besindig drøftelse af, hvordan man får de gode cirkler af samspil til organisk at vokse i praksis?
  • Grundlæggende ved vi rigtig meget om, hvordan man optimalt faciliterer fagligt fremgang hos elever. Hvad forhindrer, at denne viden og erfaring for alvor aktiveres og gennem forpligtende udviklingsarbejder i skolen bliver en integreret del af hverdagen?

Vigtige datoer:

19. august 2010 kl. 15.00 -17.00. Forelæsning: Spilleregler i klassen. Efter forelæsningen er der reception. Sted: Tuborg Auditoriet 2.02 på CBS Solbjerg Plads 3, Frederiksberg. Tilmelding: ls@akademisk.dk

15. september 2010 kl. 15.00-17.00. Forskningsseminar: En multivariat analyse af faktorer med betydning for trivslen i Københavnske folkeskoleanalyse baseret på Københavnerbarometeret 2009

Oplæg v/ Mads Hermansen og Svend Kreiner. Sted og tilmelding meddeles senere.

25. august 2011 kl. 9.00-16.00. Afskedsseminar. CBS. Tilmelding og sted meddelelse senere.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.