kapitel 2

Kapitel 2

 

Ja så er der gået ret lang tid og jeg har med stigende græmmelse set på hvilke irritationer min blog har måtte give når jeg nu bare lod den gro til.

Tiden siden sidste indlæg har været travl og turbulent. Jeg har som jeg afsluttede mit sidste indlæg med afholdt min afskedsevent som professor på CBS. Det gjorde jeg d. 25 august hvor jeg havde fået sammensat et synes jeg meget spændende program, som så således ud:

 

9.30     Ouverture: v/ Kontrabassist Andreas Bennetzen

9.45     Velkomst: v/ Mads Hermansen

9.55     Læringens Perspektiv. Præsentation af festskrift: v/ Lektor Birgit Ryberg. VIAUC i Århus

10.00   ”Læring og udvikling – om farvede svaner og lukkede bokse”: v/ Professor Tom Tiller, Tromsø Universitet, Norge

11.00   Pause

11.15   ”Learning to be a Person in Society”: v/ Professor Peter Jarvis Surrey University UK

12.15   Frokost:

13.15   Kadence: v/ Andreas Bennetzen

13.30   Innovation as Collaborative Accomplishment: Exploring Jazz Improvisation. v/ Professor Frank Barrett. Naval Postgraduate School. Cal. USA.

14.30   Pause:

15.00   Læring, innovation og udvikling: En undersøgelse af de forsatte muligheder med skævt blik til fejltagelserne.  v/professor Mads Hermansen CBS.

16.00

16.15   Finale:  v/ Mads Hermansen & Andreas Bennetzen

 

Jeg havde rigtig gode folk med og fik afleveret min afskedsforelæsning og havde i dagens anledning skrevet de digte som udgjorde konferencens afsluttende finale, hvor jeg læste dem op til en jazz og poesi event med den spændende danske bassist Andreas Bennetzen.

Dagen blev ekstra privilegerende og festlig af at centerleder Birgit Ryberg fra Via UC præsenterede et festskrift for mig, hvor en lang række af de fagpersoner jeg har arbejdet sammen med i mit liv havde bidraget. Bogen Lærings Perspektiv er udgivet på Akademisk forlag og kan købes for 179 kr. online på www.akademisk.dk

 

Selv skriver forlaget om bogen:

Udfordringer til ledelse og undervisning Festskrift til Mads Hermansen – i anledning af hans fratræden som professor på CBS

• Hvad bringer læringskraften frem?

• Er professionsbegrebet en spændetrøje for udvikling?

• Hvilke metoder åbner for alternative kommunikationsformer i undervisning og ledelse?

Læringens perspektiv sætter fokus på forandringsprocesser i profession og uddannelse. På baggrund af forsknings- og udviklingserfaringer diskuterer bogens forfattere de udfordringer, som undervisere, ledere og konsulenter står med, når de lægger til rette for læring og forandring i organisationen.

Festskriftet perspektiverer dermed en række temaer, som professor Mads Hermansen har slået an i sit forfatterskab.  Den fælles ledetråd er spændingsfelter i læreprocessen og en optagethed af de betingelser, der fremmer og hæmmer læring. Med forfatternes forskelligartede faglige interessefelter åbner bogen for en række nye og skæve vinkler på læring, undervisning, organisationsudvikling og ledelse.

Bogens forfattere:
Birgit Ryberg,
Tom Tiller,
John Benedicto Krejsler,
Peter Jarvis,
Birgit Kirkebæk,
Morten Kyndrup,
Halvor Bjørnsrud,
Thorstein Balle,
Elsebeth Jensen,
Per Schaarup,
Hanne Leth Andersen,
Ole Løw,
Kirsten Krogh-Jespersen,
Ina K. Borup,
Johan R. Borup

Jeg synes det er blevet en fantastisk god bog. Der er ikke (som der så ofte er i festskrifter) noget som lugter af afstøvet skuffemauskript. Lutter relevante fagindlæg som må fryde enhver som har været fascineret af de samme faglige problemstillinger som har fyldt i mit faglige liv.

Jeg er dybt beæret og meget taknemmelig for Birgits store indsats med at samle forfattere og at redigere bogen.

 

Jeg har i det forløbne år også været inde og vende som institutleder på Institut for Psykologi på Syddansk Universitet.

Det var på mange måder en god oplevelse, men jeg valgte efter overenskomst med min ledelse at opsige min stilling med fratrædelse d. 1. august i år. Jeg er ked af at det ikke blev muligt at yde min skærv til opbygning af et frugtbart og generøst psykologisk forskningsmiljø på SDU.

 

Et par gode ting kom der ud af mit ophold på SDU:

Danskernes Akademi, DR2’s initiativ med at optage 20 minutters forelæsninger med universitetsansatte var omkring SDU mens jeg var der. Det har medført at der nu på www.dr.dk ligger to forelæsninger om læring og undervisning, som man kan se ved at søge på mit navn under DR2 og Danskernes Akademi.

Den 25. oktober deltog jeg sammen med en lang række andre nøglepersoner indenfor krop og idræt i en konsensuskonference arrangeret af idrætsinstituttet på SDU og Kunststyrelsen.

Der bliver udformet og offentliggjort en rapport og konklusion på konferencen, som i øvrigt viser at der er meget stærk sammenhæng mellem idræt og et godt liv i meget bred forstand. Hold øje med Kunststyrelsen hjemmeside. Her følger sammenfatning af det jeg bidrog med:

 

Københavnerbarometret

Mads Hermansen tog udgangspunkt i en evolutionshistorisk analyse af sammenhængen mellem fysisk aktivitet og læring. Menneskets overlevelse har vedvarende været betinget af dets evne til at forfine de kropslige koordinerede processer. Derfor har der til enhver tid været et gensidigt betingende forhold mellem fysisk aktivitet på den ene side og kognition, emotionalitet og motivation på den anden side.

Københavns kommune har udviklet et såkaldt Københavnerbarometer, der måler de københavnske skolebørn på en lang række parametre. Mads Hermansen har haft adgang til materialet og kan på den baggrund konstatere,

  • at idrætsundervisning er en af de signifikant boostende faktorer i forhold til selvværd og positiv skolefortælling
  • at graden af mobning reduceres i takt med at man bevæger sig i skolen
  • at oplevelse af godt helbred hænger signifikant sammen med, om man går til idræt uden for skolen

Baseret på 50 studier kunne Hermansen samlet konkludere, at der kan fastslås ganske mange sammenhænge mellem forskellige former for fysisk aktivitet (skolebaseret fysisk aktivitet, klassebaseret fysisk aktivitet, aktivitet i pauser, skoleorganiserede fysiske aktiviteter uden for skoletid m.v.) og faglige fremskridt i skolen.”

 

Aktuelt er jeg således kun knyttet til en institution nemlig Nordiska högskolan för helsovetenskab i Gøteborg hvor jeg på 5 år nu er (20%) professor i pædagogisk psykologi. Her håber jeg at fortsætte  de næste tre år, så jeg kan afslutte min forskning og mine tre doktorandstuderende.

 

Min fremtid er således udover NHV nu orienteret mod det jeg har brugt en stor del af mit liv på: at hjælpe personer, institutioner, organisationer, virksomheder og projekter med at hjælpe sig selv i forhold til de opgaver de har gang i og hvor jeg bliver bedt om at være med. Det er der heldigvis  rigtig mange som stadig synes at de har. Inden for det sidste halve år har jeg således arbejdet for Kommunerenes Landforening, Hans Knudsen Instituttet i København, Højby Friskole, Frie Skolers Lærerforening, UCC, Karlslunde skole, Hillerød Kommune, Via UC,  Dansk Idrætsforbund, Pædagogikum foreningen, Vejle kommune, Dansk Basselskab, Københavns Ungdomsskole, Alinea Akademi, Kunststyrelsen, Cand.merc.(psyk.) alumniforening, Københavns Kommune, Demenskoordinatorforeningen og Akademisk Forlag, hvor jeg er tilknyttet som konsulent på professionsserien og hvor jeg også har udgivet mine seneste to bøger:

Lærerens Psykologibog som jeg har redigeret og hvor en lang række rigtig gode fagfolk har medvirket til at skrive bogen til psykologundervisningen i læreruddannelsen:

Bogen kan købes på www.akademisk.dk for  269 kr.

 

Fra hjemmesiden har jeg klippet følgende:

Lærerens psykologibog kommer 13 forfattere med indlæg fra hver deres område inden for psykologi, sociologi og pædagogik. Fælles for bidragene er, at de alle er rettet mod lærerens arbejde.

De giver nuværende og kommende lærere indblik i den viden og støtte, der er relevant fra psykologiens verden, og som kan ruste ham eller hende yderligere til at varetage de mange og forskelligartede opgaver, en moderne lærer har. Læs eksempelvis om hjernens modning, om vitaliserende læringsrum, om kommunikation med forældre og om psykologien i samarbejdsrelationer.

Lærerens psykologibog giver lærere, lærerstuderende og andre med interesse i psykologi et indtryk af, hvad psykologi og de nært relaterede områder sociologi og pædagogik kan bruges til i lærerens arbejde.

Bogens bidragsydere:
Kirsten Baltzer, 
Kirsten Bro,
Lars Ginnerup,
Ann-E. Knudsen,
Mads Hermansen,
Per Schultz Jørgensen,
Nikolaj Lunøe,
Alex Madsen,
Vibeke Petersen,
Benedicte Madsen,
Carsten Rønn,
Susanne Ploug Sørensen og
Jan Tønnesvang.

 

Jeg er selv meget glad for den bog. Den er skrevet ind i den sammenhæng at belyse hvordan psykologien kan være med til at fundere udfoldelsen af læreropgaven.

 

Den anden bog er: Spilleregler i klassen  Den kan også købes på hjemmesiden til 206 kr.

 

Om den skriver forlaget på hjemmesiden:

 

Hvad virker i undervisningen? Skal læreren være en ildsjæl, en problemknuser, traditionens vogter eller den harmoniske lærer? Ud fra konkrete eksempler på god og mindre god undervisning diskuterer Mads Hermansen, hvad god læringsledelse er, og hvordan man som lærer i praksis kan styre og samtidig være lydhør over for eleverne. Mads Hermansen tegner ud fra observationer fra praksis og resultater fra egen og andres forskning konturerne af den professionelle læringsleder.

At være professionel læringsleder kræver teoretiske kvalifikationer og fagdidaktiske kompetencer. Det kræver forståelse for det sårbare arbejde med facilitering af andres læringsprocesser og kompetence til at rammesætte arbejdet gennem opbygning af en kultur i klassen. Og her bliver spilleregler og forståelse for kommunikative processer uomgængelige.

 

Den bog er skrevet som det jeg kalder ‘undervisningbaseret forskning’. Det er det begreb jeg bruger til at identificere den udkrystalliseringsproces som for mig ofte opstår i slipvinden af forskningsprocesser. Her i slipvinden af det Rockwoolfinancierede projekt Dansk Skolekultur, hvor vi konstaterede at en af de meget kraftfulde boostere på fagligt fremskridt for børn i 4-5 klasse var styr på spilleregler og læringsledelse.

Forlaget har efterfølgende fået Gitte Gry fra Øster Snede skole i Hedensted kommune til at skrive et studiehæfte hvor lærerteamet kan få hjælp til i et selvstudieforløb at arbejde med kvalificering i den del af læringsledelsen, som handler om klassekultur og spilleregler. Dette hæfte kan også købes på forlaget hjemmeside. Jeg synes det er et fremragende hæfte.

 

I nærmeste fremtid vil jeg lægge nye ideer frem på min hjemmeside. Ideer til hvordan man arbejde med udvikling og læring. Jeg har et helt bundt ideer i støbeskeen, nogle af dem samme med Andreas Bennetzen og Gitte Gry.

Jeg vender tilbage.

Mads

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.