Kapitel 3

Konsulent Mads Hermansen

professor, dr. pæd.

Nordic School of Public Health

2-Jan-12

 

 

 

Kapitel 3

 

Først og fremmest:

Godt nytår og tak for det gode samarbejde, som jeg har haft i det forløbne år med bl.a. følgende:

KL, Slagslunde skole, Center for udvikling i Slagelse, Personalestyrelsen, COWI, Læreruddannelsen i Odense, Odder kommune, Odense kommune, Søgårdsskolen i Gentofte, Alinea Akademi, Hans Knudsens Instituttet, Højby Friskole, UCC, Odense Ungdomsskole, Ballerup kommune, Hillerød kommune, Kildemarkskolen i Næstved, Boesagerskolen i Egedal, Demenskoordinatorforeningen, Viceskolelederforeningen, Socialrådgiveruddannelsen i Odense, Kunststyrelsen, Ungdomsskolen i København, Basforum, Vejle kommune, Pædagogikumforeningen, Dansk Idrætsforbund, VIAUC, Frie Skolers Lærerforening, Karlslunde Skole, Roskilde Kommune, Tekniske Skolers Center foruden naturligvis Akademisk Forlag, hvor jeg er tilknyttet som konsulent på deres Professionsserie.

 

I året løbs har jeg været med i lektorbedømmelse på RUC, ph.d. bedømmelse på Oslo Universitet og professorbedømmelse på NTNU i Trondheim.

Jeg fortsætter her i 2012 mit samarbejde med mine doktorant- og ph.d.-studerende på NHV og CBS : Johan Lidmark, Berit Dahl Misund, Ann-Kristin Eriksson, Stig Ytterstad, Rasmus Koss og Elvi Weinreich.

Ligesom jeg fortsat er i gang på NHV i Gøteborg, som netop har besluttet at erstatte sit gamle navn Nordiska högskolan for folkehälsovetenskab med navnet Nordic School of Public Health.

Og endelig kan jeg fortælle, at jeg er blevet udpeget som medlem af Den Nationale Videnskabsetiske Komite for sundhedsfaglig forskning.

 

En herlig og meget begejstret anmeldelse af bogen Læringens Perspektiv (Akademisk 2011), som Birgit Ryberg havde redigeret til min afskedsevent på CBS fik jeg lige før jul. Det var Sten Larsen (Læreruddannelsen på UCC) som for Folkeskolen havde anmeldt. Den kan findes på www.folkeskolen.dk men her kommer den også:

 

Professor og doktor Hermansen er gået af? Er han nu pensioneret? Mads Hermansen har i hvert fald netop ladet sig pensionere fra sit professorat i pædagogisk psykologi ved Handelshøjskolen i København, CBS. Men han er stadig i fuldt vigør i sit andet professorat, nemlig ved Nordiska högskolan för folkehelsovetenskab (Göteborg). Og det agter han at fortsætte med. Og i øvrigt fortsætte med så meget andet – hvilket man kan forvisse sig om ved at besøge hans hjemmeside madshermansen.dk. En stille, tilbagetrukken pensionisttilværelse ligger vist ikke lige om hjørnet.

Hermansens faglige karriere begyndte i 1970 med en læreruddannelse og toppede i 2001 med den pædagogiske doktorgrad. Videnskabeligt kan man faktisk ikke komme højere rent uddannelsesmæssigt. Selve doktorafhandlingen, “Den fortællende skole – om muligheder i skoleudviklingen”, står i dag som en krumtap i Hermansens lange publikationsrække af bøger og artikler.

Mads Hermansens professorat i pædagogisk psykologi ved CBS var med særligt henblik på læring, og derfor er der også god mening i titlen på festskriftet til professoren ved hans nylige exit fra CBS: “Læringens perspektiv. Udfordringer til ledelse og undervisning”. Birgit Ryberg fra VIA University College har redigeret dette festskrift til Hermansen, og det har hun gjort godt.

Festskriftet er en antologi med en temmelig lang stribe af eksperter, som hver især bidrager med en artikel på typisk 15-18 sider inden for et af de tre områder, bogen er disponeret efter. Lærde artikler, men ikke nødvendigvis i betydningen “tunge” artikler. Festskriftets tre temaer er: Læringsbegrebet og læringsbetingelser, læring i forhold til ledelse og organisationsudvikling og læring i undervisning og uddannelse. Selv om “læring” således er det overordnede og samlende begreb for hele festskriftet, spænder alle artiklerne tilsammen ganske vidt indholdsmæssigt.

“Mads Hermansen har sat spor i den teoretiske diskussion om læring”, skriver Birgit Ryberg i bogens forord, “og i den praksis, som gennem hans arbejdsliv har været grundlaget for hans virksomhed. Festskriftet er en hyldest til dette arbejde”.

Hyldesten fremstår i festskriftet ikke bare som en velfortjent anerkendelse af Hermansens synlige og fine indsats (indtil nu), men også som de professionelle teoretikeres lyst, vilje og evne til fortsat afklaring, systematisering og diskussion. Fedt.

 

Af andre måske også fagligt interessante oplysninger kan jeg fortælle, at der nu ligger et af mine foredrag om Læringsledelse og formodentligt snart kommer endnu et om Kærlighed og disciplin på DR hjemmeside under Danskernes Akademi: http://www.dr.dk/DR2/Danskernes+akademi/Forelaesere/M/Mads_Hermansen.htm

 

I det kommende år vil virksomheden ud over forhåbentligt mange samarbejder med interesserede i læring, udvikling, organisation, undervisning, ledelse m.v. også handle om undersøgelse af lærings og motivationssyn i nordiske artikler om Public Health, hvor Ina Borup og jeg vil præsentere en undersøgelesmatrix for dette arbejde på ISFTE’s konference i maj i Bhutan.

 

Snart vender jeg tilbage med nye ideer og muligheder for samarbejde, men det er altid velkomment at skrive eller ringe til mig, hvis der er en ufærdig idé, som tænger til lidt sparring. Det er i første omgang helt uforpligtende og uden beregning.

 

 

Mads

 

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.