Kapitel 5

Kapitel 5

Det spæde forår af 2012, hvor solen vinterligt lover mere og varmere tider åbner det også for en sprække for lidt fortsættelse på sidste kapitel.
Siden jeg forlod min stilling som professor på CBS i efteråret 2011, har jeg kun været lønarbejdestilknyttet Nordic School of Public Health (NHV) i Gøteborg og det kun i en 30% professortjeneste.
Nordic School of Public Health er ikke særligt kendt i Danmark, og det til trods for at skolen har eksisteret i over 50 år og er et fællesnordisk projekt under Nordisk Ministerråd, hvor vi arbejder med forskning i Public Health og Health promotion, og hvor vi har et ret godt uddannelsesprogram på diplomniveau om smittehygiejne, et robust masterprogram (som er gratis) og et doktorprogram (ph.d.) i Public Health.
Min aktuelle forskning på NHV handler om læringssyn i Public Health projekter. Men besøg NHV’s hjemmeside og undersøg mulighederne. Jeg synes de er genrøse og udfordrende, hvis man har noget for i dette videnskabelige felt, som på mange måder har rigtig meget tilfælles med pædagogik og undervisning www.nhv.se
For at det sundhedsmæssige ikke har skullet stå helt alene i mit ellers meget pædagogisk psykologiske univers, har jeg det sidste år været meget beriget af at være medlem af Den Nationale Videnskabsetiske Komité, som har som formål at sikre, at sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter gennemføres videnskabeligt forsvarligt (Kap. 1 Lov nr. 593, 2011).
Sundhedsvidenskabelige projekter er i store træk skåret over den læst, at det er kontrollerede forsøg med hele udtrækket af dobbelt blind, kontrolgrupper, placebo m.v.
Komiteen består hovedsageligt af lægevidenskabeligt forskeruddannede, men vi er en gruppe af humanistisk og samfundsvidenskabeligt forskeruddannede og en endnu mindre af lægmænd. Vi arbejder for øjeblikket med etiske retningslinjer for genomforskning, og det kalder virkeligt på skarphed i tænkning ofte i stærkt udspændte dilemmaer mellem person- og samfundsetiske hensyn og hensynet til optimal mulighed for at generere ny og sundhedsrelevant kundskab.
Det er et herligt og intellektuelt overskudsforum at være medlem af. Komiteens hjemmeside er også værd at besøge www.cvk.sum.dk
Jeg er også blevet medlem af bestyrelsen for Basen et lille døgnbehandlingstilbud i København, som forestår et ekstremt vigtigt arbejde med at hjælpe sårbare unge og deres familier med at finde fodfæste i en kompleks senmoderne verden. Se igen på en hjemmeside om arbejde og formål www.basencph.dk
I området for videnskabelig bedømmelse og udveksling har jeg været 1. opponent på Ola Johan Sjøbakkens ph.d. afhandling på Oslo Universitet, og har endnu en ph.d. bedømmelse på Oslo Universitet og en på Gøteborg Universitet at se til i det kommende år.
Derudover har jeg været inviteret til Tromsø Universitet til undervisning på den nye masterlæreruddannelse og til fagligt seminar med medarbejderen på universitetet og er inviteret til at være med i drøftelsen af opgaver og form for et nydannet center for exellence in education: Senter for fremragende utdanning på Tromsø og Oslo Universiteter.

Og så har jeg jo glemt at omtale de bogprojekter jeg har været involveret i:
• Lærernes Psykologibog-Læringsledelse, didaktiske opgaver og samarbejde udkom il slutningen af 2011. Det er en bog rettet mod læreruddannelse og efteruddannelse. Bogen er redigeret af mig men har bidrag fra en lang række nøglepersoner i feltet omkring psykologi, læring og udvikling. Se og køb evt. på www.akademisk.dk
• Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer som jeg har skrevet samme med Vibeke Petersen og Ole Løw har vi nu i forfattergruppen opdateret og her efter ca. 18.000 solgte eksemplarer er den nu (2012) komme i 3. Udgave www.akademisk.dk
• Om opgavens og undervisningens grundform – læringsledelse I: Feedback og vurdering for læring (2013) Dafolo forlag. Se og køb evt. på www.dafolo-online.dk

I min egen lille garagekonsulentbiks har jeg heldigvis også gang i en række rigtig spændende projekter. Rigtig mange af dem har karakter af endags eller halvdags event på skoler, for demenssygeplejersker, for UU-vejledninger, for politiske udvalg i kommuner eller forsamlinger af ledere, konsulenter eller andre fagprofessionelle m.v. Herligt at får lov til at være med til at sætte udvikling og refleksion på dagsordnen i de felter, som jeg efterhånden har brugt et helt liv på.
Et par projekter med lidt mere proces i er interessante at beskrive lidt mere indgående. Det handler om udvikling af en narrativt fundering af praksis på Ungdomsskolen i Horsens og om ledelsesudvikling i Faxe kommune.
På Ungdomsskolen i Horsens arbejder de fire lærerteam i dette kalenderår med udvikling af selvvalgte temaområder, men alle relateret til en forståelse af, at det er nødvendigt på det professionelle plan for lærere, og på det personlige plan for elever, at få tyknet historien for at robustgøre lærerprofession og elevernes kompetence til at indgå som borgere med ret og pligt til.
Udviklingsprojektet er endvidere bygget op over en række oplæg om teori og praksis, træning af kommunikative og refleksive kompetencer og en forpligtelse til at bidrage til en bog om udvikling og praksis på skolen. Den sigter vi på vil blive udgivet engang i foråret 2014. Se skolens hjemmeside www.unghorsens.dk
Faxe kommune har ligesom så mange andre kommuner været igennem en skolestrukturreform efter kommunesammenlægninger, hvor de gamle skoler er blevet samlet i tre store skoler fordelt på mange matrikler.
Her har jeg i samarbejde med de tre skoleledere og centerchefen i år igangsat et ledelsesudviklingsprojekt med fokus på kvalificering af kommunikative, samarbejdsmæssige og refleksive kompetencer i de nye store ledelsesteam. Projektet er skruet sammen over en skabelon af projektarbejde i de tre team, garneret med oplæg af relevans for projektet, coaching, træning i teamrefleksion og sparring.
Begge projekter er rigtig herlige at være involveret i fordi villethed og engagement er på et ekstremt højt niveau.
Når jeg ser tilbage på mine erfaringer med udviklingsarbejde især i skolen, synes jeg på en vis måde at energi og professionelle ambitioner er blevet mere udfoldede og tydeligt. Måske handler det om et reelt kvalitetsløft. I hvert fald glædes og overraskes jeg den ene gang efter den anden over med hvilke ildhu man går til arbejdet.

Dette indlæg blev udgivet i Uncategorized. Bogmærk permalinket.