Links

Relevante link:

 

Videoer:

Læringsledelse: https://www.youtube.com/watch?v=BT44yGRi28s

 

Kærlighed og disciplin: https://www.youtube.com/watch?v=Ecrpz7NphbQ

 

3 F modellen, faser i undervisning: https://www.youtube.com/watch?v=Ecrpz7NphbQ

 

Hvordan kan man få samspillet i mellem undervisning og læring: https://www.youtube.com/watch?v=Ecrpz7NphbQ

 

Om fremtidens skole: http://www.yourepeat.com/watch/?v=nmFZgUWAMgc

 

Mine bøger kan (ofte) købes billigere på forlagene:

 

Forlaget Klim: www.klim.dk

 

Forlaget Akademisk: www.akademisk.dk

 

Forlaget Samfundslitteratur: www.samfundslitteratur.dk

 

Nyt fra samfundsvidenskaberne: www.nfsv.dk

 

Forlaget Multivers: www.multivers.dk

Skriv hellere direkte til forlægger Henrik Borberg henrik@borberg.dk og bed om bogen Så det… til en favorabel pris (200 kr.+ porto)

 

Andre relevante link:

Den nationale videnskabsetiske komité: www.cvk.sum.dk

 

Censorkorpset for sundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser: http://www.sdu.dk/om_sdu/fakulteterne/sundhedsvidenskab/ledelse_administration/raad_naevn_udvalg/censorformandskab

 

Fysisk aktivitet og læring – en konsensuskonference: http://dspace.mah.se/dspace/bitstream/handle/2043/12956/fysisk_aktivitet_og_laering.pdf;jsessionid=AAC66273610B2E8EFA83D30907A1D902?sequence=2

 

Dansk universitetspædagogisk tidsskrift: www.dun-net.dk/tidsskrift