CV

2014         Censornæstformand i Censorkorpset for sundhedsvidenskabelige og relaterede uddannelser

 

2014 Medlem af professoroprykningsudvalg på Høgskolen i Buskerud

 

2014         Medlem af professoroprykningsudvalg på Norges teknisk-naturvidenskapelige universitet NTNU

 

2014 1. Opponent på ph.d. projekt på Stavanger Universitet

 

2013         Bedømmer på doktorandprojekt på Gøteborg Universitet

 

2013         1. Opponent på ph.d. projekt på Oslo Universietet

 

2013         Medlem af professoroprykningsudvalg på Tromsø Universitet

 

2013-14   Medlem af bestyrelsen i Basen skole og behandlingstilbud på Østerbro

 

2012 Fast redaktør på forlaget Samfundslitteratur

 

2012 1. Opponent på ph.d. projekt på Oslo Universitet

 

2012 Medlem af Den Nationale Videnskabsetiske Komite

 

2011 Medlem af professoroprykningsudvalg på Pedagogisk institutt, NTNU i Norge

 

2011 Medlem af lektorbedømmelsesudvalg på DPU

 

2011 Bedømmer på ph.d. projekt på Pedagogisk institut på Oslo Universitet

 

2010 Medlem af lektorbedømmelsesudvalg på RUC

 

2009 Medlem af ekspertpanel om funktionslærere i EVA

 

2009 Medlem af bedømmelsesudvalg ved professorat i coaching psykologi ved Kbh. Universitet

 

2009 1. opponent på doktordisputats ved Oslo universitet

2008 Fast ekstern redaktør ved forlaget Akademisk

 

2008 1. opponent på doktordisputats ved Tromsø Universitet.

 

2007-09 Medlem af Kommunernes Landsforenings følgegruppe om Partnerskab om Folkeskolen.

 

2007 Professor ved Nordiska Högskolan för Folkehälsovårdsvetenskab i Göteborg.

 

2006-08 Redaktør på Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift.

 

2006-08 Medlem af bestyrelsen for forlaget Nyt fra Samfundsvidenskaberne

 

2005 Key note speaker på konference på CBS i anledning af Jerom Bruners besøg på CBS d. 9/6

2004 Fra 1/9 professor i pædagogisk psykologi med særlig henblik på læring på Handelshøjskolen i København. Studieleder af HA(psyk)

2004 Key note speaker på International Conference. Advisory methods and future buisiness areas for agricultureal advisory companies. Billund. Danmark.

2003 Faglig ekspert for fritstående projekter. Norges Forskningsråd.

2003 1. opponent for Halvor Bjørnsrud Doktorafhandling. ’Forskermøte med en fortællende skole. Oslo Universitet.

2003-04 Medlem af arbejdsgruppe til formering af HA (psyk/økonomi) på CBS.

2003 Modtager 2,3 mil kr. fra Rockwoolfonden til undersøgelse af kultur og disciplin i folkeskolen.

2003 Inviteret til at være fast gennemgående forelæser på Masterutbildning i aktionslärende i Helsingborg kommunes samarbejde med Tromsø Universitet.

2003 Evaluering af det private ’Assistant psychology program’ på Riga Teacher Training and Management Academy. Leder af evalueringstemaet.

2003 Evaluering af MSc Psychology And Dr. Psychology program. Daugavpils University. Letland. Leder af evalueringstemaet.

2002 Formand for ph.d. bedømmelsesudvalg vedr. Hans Henrik Knoobs afhandling.

2002- Faglig ekspert for søknadend om frittstående projekter. Norges Forskningsråd.

2002 Inviteret keynote speaker på universitetspædagogisk konference på Tromsø Universitet.

2002 Formand for ph.d. bedømmelsesudvalg vedr. Susanne Plough Sørensens afhandling.

2002 Medlem af adjunktbedømmelesesudvalg ved Dansk Institut for Gymnasiepædagogik på Syddansk Universitet.
2002: Medarrangør og medlem af videnskabelig kommite på ‘International Conference on Methods in Nursing Education. 22-23 august 2002 Aarhus University Hospital.

2002: Koordinator på Masteruddannelsen ‘Pædagogisk Professionalisering på DPU.

2001-: Kernegruppemedlem af ‘Forskingsprogrammet Pædagogisk Professionalisering og ledelse. DPU.

2001: Eksterne lektor på Psykologisk Institut i pædagogisk psykologi som vikar for S. Kvale.

2001: Censor ved Masteruddannelsen i gymnasiepædagogik på Syddansk Universitet.

2001-: Medlem af redaktion for undervisningsmateriale til CVU. Alinea.

2001: Member of Advisery Board & Planning Commity for ICSEI (International Congress of School Effectiveness and Improvement in Copenhagen. Jan. 2002.

2001: Ekstern redaktør ved forlaget Alinea.

2001: Formand for lektorbedømmelsesudvalg for Poul Rask. Danmarks Pædagogiske Universitets efteruddannelse i Ålborg.

2001: Formand for bedømmelsesudvalg vedr. Susanne Plougs ph.d. afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet.

2001: Formand for bedømmelsesudvalg vedr. Hans Henrik Knoops ph.d. afhandling. Danmarks Pædagogiske Universitet.

2001: Dr. pæd. på afhandlingen ‘Den fortællende skole’.

2000: Formand for udvalg på DPU til undersøgelse af forlag og forskningstidskriftsvirksomhed på universitetet.

2000: Medlem af bedømmelsesudvalg for ph.d. afhandling for Jan Tönnes Hansen. Psykologisk Institut. Århus Universitet.

2000: Censor ved Læringscentret ved Ålborg Universitet.

2000: Medlem af panel til evaluering af ‘The professional programme of Psychology including the Bacherlor’s programme. The Baltic Russian Institut. Riga.

1999: Fast redaktør på forlaget Klim for sociologisk og
psykologisk litteratur til de højere læreranstalter.

1999: Censor ved Ålborg Universitet i psykologi.

1999: Censor ved Roskilde Universitetscenter i Voksenpædagogik.

1999: Medlem af arbejdsgruppe i Undervisningsministeriet vedr. analyse og refleksionsarbejde i forbindelse med ‘Folkeskolens år 2000 fokuspunkt 5: En god start – det fælles grundlag.

1999: Adjunktvejleder på Odense Seminarium.

1999: Medlem af panel til evaluering af ‘Riga Institute of Humanities (Institut som udbyder B.A. i psykologi, ass. til Riga Universitet) og Institut of Practical Psychology in Riga ( delvis privat B.A. uddannelse).

1999: Inviteret til og deltager i brainstorm-møde i Undervisningsministeriet vedr. skolens fysiske rammer.

1998: Medarbejder på DLH/DR projekt ‘Hvad hånden former’ med fire udsendelser i program 1 i december mdr. Tilrettelæggelse Thorstein Balle.

1998: Medlem af panel til evaluering af bachelor-, master-, og doktorprogram i psykologi ved Riga Universitet i Letland.

1998-02: Fast medlem af lektorbedømmelsesudvalget for pædagogisk speciale ved seminarierne.

1998: Medlem af ph.d. bedømmelsesudvalget for Lars Klewe. Kbh. Universitet.

1998-99: Adjunktbedømmer ved Kbh. Universitet.

1997-99: Forlagskonsulent for Klim.

1997: Medlem af ph.d. bedømmelsesudvalg for Anne Dige Jørgensen. Kbh. Universitet.

1997-: Medlem af redaktionsboard for tidsskriftet ‘Skolen i morgen. Forlaget Dafolo.

1997: Medlem af bedømmelsesudvalg til adjunkt stilling i pædagogik og til lektorstilling i personlighedspsykologi ved DLH.

1996-01: Fast redaktør af DLH’s forskningstidsskrift.

1996: Arrangør af The 7. Danish Conference of Activety Theory. Røsnæs 1996. Redaktør af de to bøger som kom ud af konferencen.

1996: Medlem af bedømmelsesudvalg til adjunkt/lektorstilling i psykologi ved DLH i Århus.

1995-99: Adjunktvejleder ved N. Zahles Seminarium.

1995: Medlem af DLHs panel til evaluering af Psykologi ved Universiteterne.

1994-95: Medlem af det tværfaglige panel til evaluering af DLHs forskning.

1994-: Censor i Æstetik og Kultur ved Århus Universitet.

1994-00: Medlem af Forskningsudvalget på DLH.

1994-: Ansat som deltidskonsulent i Konsulentfirmaet Per Bøjlund i Århus.

1994: Deltagelse i 23rd International Congress of Applied Psychology Madrid 17-22 July 1994. Præsenterede et papir: Tales as catalist in Schooldevelopment.

1994: Autoriseret psykolog.

1993: Development of Training Programme for Special Education. Teachers. Kathmandu, Nepal. 16.-30. september 1993. Arrangeret af: Special Education Center, Ministry of Education, Kathmandu. DANIDA.

1993: Udnævnt til lektor med særlige kvalifikationer (lønr. 35)

1993-98: Redaktør af skoleudviklingsværktøjsserien i Skoleudviklingsprojekt. Danmarks Lærerforening og Danmarks Lærerhøjskole.

1993-97: Koordinator for Skoleudviklingsprojektet (SKUP.

1992: Deltagelse i The 3. Danish Conference of Activity Therory. Røsnæs 1992. Jeg deltog som diskutant.

1992: Deltagelse i The Cultural and Historical Theory of L.S. Vygotsky, The Past, the Present and the Future. Moscow, December l.-4., 1992.

1992: Deltagelse i the 8th World Congress of Comparative Education, Prag, Chechoslovakiet, 08.-14.06.92. Oplæg og workshop: ” Curriculum in an International Perspective”. Oplæg: “Evaluation of developing Work in the Danish Folkschool/folkeskole within the Field Cross Subject Curriculum”.

1991-95: Institutleder for Institut for psykologi og Specialpædagogik. DLH.

1991: Deltagelse i The 2. Danish Conference of Activity Theory. Røsnæs . Præsentation af papir.

1991: Deltagelse i 5. nationale Freinet-lærer-møde i Helsingfors, Finland, 22.-24.03.91. Oplæg: “The Danish Free School System”.

1991: Deltagelse i Nordic Society for Educational Research, 19th Conference. København, 07.09.91. Oplæg: “Evaluation of a Series of Developing Processes of Interdisciplinary Education for Children at the Age of 10 to 14 Years in the Danish Primary School”, i.e. “What is Coherence in School?”.

1991-95: Medlem af konsistorium. Heraf to år i forretningsudvalget.

1990: Deltagelse i Nordisk Lärarutbildning i forändring, 22.24.10.90, i Vasa, Finland. Oplæg: “Om forskningsbaseret undervisning”.

1989: Ph.d. på afhandlingen: Personlighedsudvikling-undervisning. Modsætning eller forudsætning.

1988: Studietur til Provence om begynderundervisning.

1987-93: Medlem af læreransættelsesudvalget.

1986-89: Medlem af konsistorium. Heraf et år i forretningsudvalget.

1986: Studietur til Londonområdet m.h.p. studium af Technology, Craft and Design.

1985-88: Medlem af bestyrelsen for Institut for Pædagogik ved DLH.

1985-86: Medlem af kandidatstipendiatbedømmelsesudvalget ved DLH.

1985: Deltagelse i kongres arrangeret af International Reading Association (IRA) , 15.-19.06.85. Oplæg: “Concerning the Relationship between Education and normal Education”.

1984-: Censor i psykologi ved Psykologisk Laboratorium.

1984: Formand for bedømmelsesudvalg vedr. adjunkt/lektorstilling ved DLH i Esbjerg.

1983: Studierejse til Stockholm om LTG erfaringer på mellemtrinnet.

1983: Deltagelse i The 4th. International Congress of the European Association for Special Education (EASE) Tel Aviv, Israel. Oplæg ‘An Investigation of the Content of Method of 9 Reading Courses’.

1983-89: Medlem af Det centrale Studienævn.

1981-83: Medlem af studienævnet ved DLHs Århusafdling.

1981-: Lektor i psykologi ved DLHs afdeling i Århus.

1980: Konsulent ved Danmarks Pædagogiske Institut.

1976-81: Seminarielektor i psykologi og specialpædagogik ved Emdrupborg Statsseminarium.

1976-: Censor ved læreruddannelsen.

1976: Cand. Psych. fra Kbh. Universitet.

1974-76: Skolepsykolog i Osted og Grev kommuner. Undervisningsassistent ved Psykologisk Laboratorium.

1974-86: Censor ved pædagoguddannelserne.

1973-74: Lærer på Geelsgård Kostskole.

1971-72: Forskningsassistent ved Mentalhygiejnisk Forskningsinstitut.

1970-71: Folkeskolelærer i Albertslund Kommune

1970: Lærereksamen fra Hellerup Seminarium.