Koncept

Undervisning, konsulentvirksomhed og organisationsudvikling

 

Som det fremgår af mit CV har jeg lang erfaring fra forskning, undervisning, intervention, supervision og konsulentarbejde.

Eksempler på arbejdsopgaver:
- Undervisning i temaer med relation til udvikling og læring, uddannelsesforhold, professionsudvikling, begynderundervisning m.v.

– Afholdelse af og organisering af temadage eller temaforløb, pædagogiske dage eller inspirationskonferencer. Kortere- eller længerevarende konsulent- og udviklingsarbejde i forhold til organisationsudvikling, kommunikationstræning, analysearbejde, konfliktløsning, dårligt arbejdsmiljø m.v. Udredning og undersøgelsesarbejde.

– Mål- og handleplanlægning, kulturundersøgelser, brugerundersøgelser, medarbejderressourceundersøgelser m.v. Individuel- eller gruppemæssig coach og sparring af ledere på alle niveauer. Udarbejdelse af oplæg, rapporter, artikler og andet skriftligt materiale efter oplæg indenfor de skitserede virksomhedsområder.

Jeg henviser i øvrigt til den beskrivelse, som ligger på hjemmesiden, af hvordan et mål- og værdisætningsforløb med implementering i en virksomhedsplan forløb. Beskrivelsen er hentet fra min afhandling: Den fortællende skole – om mulighederne i skoleudviklingen. Klim 2001.

 

Ledelsesteamcoaching

Jeg tilbyder ledelsesteam i skoler og andre offentlige institutioner coaching efter en grundmodel, som naturligivs kan tilpasses lokale ønsker og udfordringer, som ser således ud:

En rammeaftale om et antal samtaler a 90 minutter, hvor der arbejders efter følgende grundscript:

-en kort historiefortælling om det valgte tema med mine interviewende spørgsmål ind over

-en kort aftalesnak om afgrænsning af tema og forventning til, hvad det er, der skal belyses

-en nærmere undersøgelse af temaet, som slutter, når historiefortæller og mig som interviewer er enige om det

-en interviewende udveksling med den anden (eller andre) leder som har været observatør til det historiefortællende interview, som går over i

-en sidste udveksling med historiefortællende, hvor der sløjfes af og aftales eventuelle opgaver og tidshorisonter.

Formålet er at under stramme aftalebelagte rammer, at undersøge og reflektere udfordringer og muligheder i ledelsesarbejdet, og at indarbejde refleksive rammesætninger til det daglige ledesarbejde så refleksive rammesætninger bliver en integreret del af hverdagen.

Ramme priser:

6 samtaler a 90 minutter koster uden transport 10.000 kr.

15 samtaler a 90 minutter koster uden tranport 20.000 kr.

Hvor der lægges tranport til, er det efter statens regler-

 

Arbejde med spilleregler og det sociale i klassen

Folkeskolelærer Gitte Stamp fra Øster Snede Skole i Hedensted og jeg har arbejdet sammen i forskellige sammenhænge bl.a. med Den gode undervisning-fortællinger fra skolerne i Hedensted Kommune (2009). Teksten kan findes på www.folkeskolen.dk

Vi har også arbejdet sammen om materialer til professionalisering af arbejdet med spilleregler i klassen.

Her har Gitte skrevet et meget fint arbejdshæfte beregnet til lærerteamets arbejde med dette vigtige del af udfordringerne. Hæftet hedder: Studiehæfte til Spilleregler i klassen (2011) Akademisk Forlag. Det er min bog Spilleregler i klassen (2010) som Gittes studiehæfte knytter sig til. Begge bøger kan købet på Akademisk Forlags hjemmeside www.akademisk.dk

Gitte og jeg tilbyder skoler og institutioner samarbejde om spilleregler, progression i arbejdet med det sociale, organisationsmæssige og faglige.

Tilbuddet kan skræddersys til eftermiddagsoplæg, pædagogiske dage eller længere forløb, og kan rettes både mod teoretiske forståelser og praktisk kompetenceudvikling.

Så ring eller mail til Gitte Stamp 30547031 gitte.stamp1@skolekom.dk

eller Mads Hermansen 32966736 mh@madshermansen.dk for en uforpligtende snak om muligheder.

 

Musik, læring og kommunikationsudvikling

I 2. real byggede jeg en kontrabas. Det har jeg fortalt om i min bog: Læringens Univers (2003). Det boostede i den grad min interesse for musik og for selv at spille, hvad jeg så gjorde i en lange række år. Siden er jeg holdt op, men har naturligvis stadig speciel kærlighed til dygtige og kreative bassister.

Andreas Bennetzen (Andy Benz) er sådan en (hør eksempler på hans musik på www.andreasbennetzen.dk ).

Jeg har arbejdet sammen med ham i forbindelse med, at jeg sluttede mit professorat på CBS. Det var både udfordrende og herligt.

Så vi har besluttet at fortsætte samarbejdet. Derfor tilbyder vi tilpassede halv- og heldagsseminar eller egentlige kommunikationsudviklingsforløb, hvor musik, teori, øvelse, planlægning og træning indgår.

Forløbene kan være målrettet det mere underholdende (men stadig dybt alvorlige, selv om man leger sig til pointen), som kan finde sted på personaledage, hvor det festlige er i forgrunden, men de kan i den grad også målrettes egentlige kvalifikationsforløb, hvor der arbejdes med teori, identifikation af udviklingsmål og planlægges og afvikles egentlige træningsforløb.

Det teoretiske og værdimæssige grundlag for arbejdet vil være anerkendende kommunikation med vægt på optimering af team- og andet samarbejde, som det fx beskrives i bogen: Kommunikation og samarbejde – i professionelle relationer (2004).

En undersøgende og uforpligtende (og gratis) samtale om muligheder kan aftales pr. telefon eller mail.

 

Målgrupper:
Medarbejdere og ledelser i undervisningssektoren, sundhedssystemet, den sociale sektor, organisationer og private virksomheder.

 

 

Referencevirksomheder:
Funktionærernes og Tjenestemændenes Forbunds Uddannelsesafdeling (FTFU), Danmarks Lærerforeningen, Odense Universitetshospital, Tromsø Universitet, Århus Universitet, Higher Education Quality Evaluation Center i Riga, Forlaget Alinea, Forlaget Klim, Akademisk Forlag, Forlaget Alinea, Alinea Akademi, Egedal kommune, Hedensted kommune, Rødovre kommune, Kommunernes Landsforening (KL), m.fl.